Trixton - Trixton - Forum http://3xton.com/ Mon, 16 Jul 2018 07:37:27 +0300 Kunena 1.6 http://3xton.com/components/com_kunena/template/agoraphobia/images/icons/rss.png Trixton - Forum http://3xton.com/ en-gb נושא: שליפת מספר המתקשר - מאת: yosef http://3xton.com/index.php/asterisk/2-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/485-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html#485 http://3xton.com/index.php/asterisk/2-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/485-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8.html#485
אני מנסה לשלוף את המספר של המתקשר באמצעות:


וזה שולף לי את מספר השלוחה ו caller id שאיתו השלוחה מדברת.
הפרדתי את השלוחה והמזהה באמצעות explode והגדרתי שיציג לי רק הערך של השלוחה [0].
והבעיה שמידי פעם המיקומים מתחליפים ואז יוצא שאני מקבל מספר שלוחה במקום מספר טלפון.

ניסיתי גם לפלטר שישאיר לי רק שורה של מספר טלפון

וגם שם לפעמים זה מחזיר מספר שלוחה.

רעיונות?]]>
בעיות כלליות Mon, 25 Jun 2018 11:48:05 +0300